Yrityksille

Tuki- ja liikuntaelinten (TULE) sairaudet ovat yksi yleisimmistä sairauspoissaoloja aiheuttavista tautiryhmistä. Vuonna 2010 sairauspoissaoloista 33,9% johtui tuki- ja liikuntaelinten sairauksista, kun mittarina käytetään Kelan maksamien sairauspäivärahojen määrää (Kelan sairausvakuutustilasto 2010).


Säännöllinen hieronta yhdessä aktiivisen liikkumisen ja omaehtoisen lihashuollon kanssa ovat avaintekijöitä TULE -sairauksien ennaltaehkäisyn ja työkyvyn ylläpidon kannalta. Hieronta on myös hyvä tapa palkita ja kannustaa työntekijöitä.


Työpaikkahieronnan tavoitteita ovat:


  • Yksilön ja työyhteisön toimintakyvyn paraneminen
  • Sairauspoissaolojen vähentäminen ja ennaltaehkäisy
  • Stressin väheneminen
  • Tuottavuuden ja työssäviihtyvyyden kasvaminen
  • Fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin lisääminen
  • Työkyvyn ylläpito


Yritykselle koulutettu hieroja on turvallinen valinta, hän on suorittanut hierojan ammattitutkinnon ja kuuluu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (VALVIRA) rekisteriin sekä potilasvahinkovakuutuksen piiriin.


Yritys voi tukea työntekijän hyvinvointia esim. osallistumalla hieronnan kustannuksiin tai tarjoamalla työaikaa hierontaan käytettäväksi. Hieronta voi tapahtua toimipisteessäni tai yrityksen omissa tiloissa, jolloin mukanani on kannettava hierontapöytä.


Ota yhteyttä puhelimitse 044-999 8374 tai sähköpostitse saku.kyllonen@gmail.com,
niin räätälöimme yrityksellenne sopivan paketin.