Koulutettu hieroja

Koulutettu hieroja on terveydenhuollon ammattilainen, joka on merkitty Valviran (ent. TEO) rekisteriin nimikesuojatuksi koulutetuksi hierojaksi. Koulutettu hieroja on suorittanut koulutetun hierojan ammattitutkinnon. Ammattitaitokriteerit on vahvistettu opetushallituksessa, ja osaaminen osoitetaan koulutuksen jälkeen valtakunnallisten kriteerien mukaan näyttötutkinnoissa. (Lähde: www.khl.fi)
Hierojan rekisteröinnin voit tarkistaa Valviran ylläpitämästä Julkiterhikistä.